Przyznane stypendia stażowe - zima 2014/15 (II)2015-01-23

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15 na kierunku fizyka techniczna, IV rok.

28 stycznia o godz. 14.00 spotkanie studentów z absolwentami2015-01-19

W dniu 28 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w sali 119 odbędzie się spotkanie studentów z absolwentami naszego Wydziału. Zapraszamy wszystkich chętnych. Przewidziany jest drobny poczęstunek.

Przyznane stypendia stażowe - zima 2014/15 2015-01-13

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15 na kierunku fizyka techniczna, IV rok.

Promesy stażowe - semestr zimowy 2014/152014-12-01

Publikujemy listę studentów IV roku fizyki technicznej, którym przyznano promesy stażowe w konkursie ogłoszonym w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15.

Lista rankingowa - staże - semestr zimowy 2014/152014-12-01

Publikujemy listę rankingową studentów IV roku fizyki technicznej zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15

Stypendia - semestr zimowy 2014/152014-11-17

Publikujemy listę osób, którym Dziekan przyznał stypendia motywacyjne w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15.

Konkurs na staże studenckie - sem. zimowy 2014/152014-11-12

W dniu 12 listopada 2014 r. ogłoszono Konkurs stażowy w semestrze zimowym 2014/15 dla IV roku fizyki technicznej.

Ogłoszenie konkursu stypendialnego w semestrze zimowym 2014/152014-10-28

Dziekan ogłosił konkurs stypendialny w semestrze zimowym 2014/15 dla IV roku fizyki technicznej.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2013/14 (V)2014-07-30

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka i fizyka techniczna, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2013/14 (IV)2014-07-28

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka techniczna, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2013/14 (III)2014-07-17

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2013/14 (II)2014-07-07

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2013/14 (I)2014-06-24

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka, III rok.

Promesy stażowe - semestr letni 2013/142014-04-23

Publikujemy listę studentów III roku fizyki i fizyki technicznej, którym przyznano promesy stażowe w konkursie ogłoszonym w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14.

Lista rankingowa - staże - semestr letni 2013/142014-04-23

Publikujemy listy rankingowe studentów III roku fizyki i fizyki technicznej zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14

Dodatkowa lista - stypendia lato 2013/142014-04-10

Publikujemy dodatkową listę, przyznanego przez Dziekana stypendium motywacyjnego w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14.

Stypendia - semestr letni 2013/142014-04-07

Publikujemy listy osób, którym Dziekan przyznał stypendia motywacyjne w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14.

Konkurs na staże studenckie - sem. letni 2013/142014-04-03

W dniu 3 kwietnia 2014 r. ogłoszono Konkurs stażowy w semestrze letnim 2013/14 dla III roku fizyki i III roku fizyki technicznej.

7 kwietnia spotkanie z absolwenką - 20142014-03-27

Dnia 7 kwietnia (poniedziałek) w godz. od 16:30 do ok. 17:00 w sali im. prof. Rzewuskiego odbędzie się spotkanie z absolwentką naszego Wydziału.
Celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników Projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z perspektywami zawodowymi po ukończeniu studiów na kierunkach objętych Projektem.
W spotkaniu weźmie udział mgr Klaudia Matyka, która opowie o swojej obecnej pracy
oraz o tym, jak ją znalazła.
Liczymy na interesującą dyskusję!

Po spotkaniu przewidujemy poczęstunek w sali 119 (obiad, deser oraz napoje)

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów Wydziału.

Ogłoszenie konkursu stypendialnego w semestrze letnim 2013/142014-03-21

Dziekan ogłosił konkurs stypendialny w semestrze letnim 2013/14 dla III roku fizyki i III roku fizyki technicznej.

Przyznane stypendia stażowe - zima 2013/14 (II)2014-02-26

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka techniczna, IV rok.

Przyznane stypendia stażowe - zima 2013/14 (I)2014-02-17

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka techniczna, IV rok.

Promesy stażowe - semestr zimowy 2013/142013-11-28

Publikujemy listę studentów IV roku fizyki technicznej, którym przyznano promesy stażowe w konkursie ogłoszonym w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14.

Lista rankingowa - staże - sem. zimowy 2013/142013-11-28

Publikujemy listy rankingowe studentów III roku fizyki i IV roku fizyki technicznej zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14

Dodatkowa lista - stypendia zima 2013/142013-11-19

Publikujemy dodatkową listę, przyznanego przez Dziekana stypendium motywacyjnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14.

Stypendia - semestr zimowy 2013/142013-11-15

Publikujemy listy osób, którym Dziekan przyznał stypendia motywacyjne w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14.

Konkurs na staże studenckie - sem. zimowy 2013/142013-11-12

W dniu 12 listopada 2013 r. ogłoszono Konkurs stażowy w semestrze zimowym 2013/14 dla III roku fizyki i IV roku fizyki technicznej.

Ogłoszenie konkursu stypendialnego w semestrze zimowym 2013/142013-10-28

Dziekan ogłosił konkurs stypendialny w semestrze zimowym 2013/14 dla roczników III i IV dla każdego z kierunków: fizyka i fizyka techniczna.

Wprowadzenie do programowania gier2013-09-24

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14 będzie uruchomiony dodatkowy kurs "Wprowadzenie do programowania gier komputerowych" prowadzony przez specjalistę z branży gamedev. Zajęcia będą odbywać się w sali 426 w środy w godz. 14-16.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2012/13 (IV)2013-08-05

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 na kierunku fizyka techniczna, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2012/13 (III)2013-07-03

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 na kierunku fizyka techniczna, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2012/13 (II)2013-06-07

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 na kierunku fizyka, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2012/132013-05-22

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 na kierunku fizyka, III rok.

Promesy stażowe - semestr letni 2012/132013-04-19

Publikujemy listę studentów III roku kierunków fizyka i fizyka techniczna, którym przyznano promesy stażowe w konkursie ogłoszonym w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13.

Lista rankingowa - staże - semestr letni 2012/132013-04-19

Publikujemy listę rankingową studentów III roku kierunków fizyka i fizyka techniczna zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13

Konkurs na staże studenckie - sem. letni 2012/132013-04-02

W dniu 2 kwietnia 2013 r. ogłoszono Konkurs stażowy w semestrze letnim 2012/13 dla III roku fizyki i III roku fizyki technicznej.

Aktualizacja regulaminu stypendialnego2013-03-18

W związku ze zmianą warunków zaliczania semestrów uchwalonych przez Radę Wydziału Fizyki i Astronomii, regulamin przyznawania stypendiów uległ modyfikacji w paragrafie 4, ustęp 3. Nowe jego brzmienie ma postać:

Do udziału w konkursie kwalifikują się wszyscy studenci kierunku i rocznika, dla którego został ogłoszony Konkurs, spełniający warunki określone w §2 punkt 1. Studenci semestru drugiego lub późniejszych muszą ponadto uzyskać wpis na bieżący semestr do dnia ogłoszenia Konkursu.

Nowy regulamin obowiązuje od 19 marca 2013 r.

Spotkanie z absolwentami - 20132013-03-12

Dnia 11 kwietnia (czwartek) w godz. od 16:15 do ok. 17:15 w sali im. prof. Rzewuskiego odbędzie się spotkanie z absolwentami naszego Wydziału. Celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników Projektu z perspektywami zawodowymi po ukończeniu studiów na kierunkach objętych Projektem. W spotkaniu weźmie udział troje absolwentów WFiA, którzy opowiedzą o swojej obecnej pracy oraz o tym, jak ją znaleźli. Liczymy na interesującą dyskusję!

Po spotkaniu przewidujemy gorący poczęstunek w sali 119. Osoby planujące skorzystać z tej możliwości proszone są o wcześniejszą rejestrację w Biurze Projektu (Dziekanat Wydziału) do 29 marca 2013 osobiście, telefonicznie bądź drogą mailową.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów Wydziału.

Stypendia stażowe - semestr letni 2012/132013-03-12

Poniżej zamieszczamy listę studentów, którym Dziekan przyznał stypendium stażowe w roku akademickim 2012/13.

Praktyczne aspekty nowoczesnej inżynierii oprogramowania2013-02-12

W nadchodzącym semestrze odbędą się zajęcia prowadzone przez specjalistów z Nokia Siemens Networks. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z aktualnie stosowanymi metodami pracy w grupie inżynierów oprogramowania oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy grupy studentów nad wspólnym, prostym projektem programistycznym.

Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 16-18 w sali 426 od 20 lutego br. począwszy.

Do pobrania: nowoczesna inzynieria oprogramowania.pdf

Praktyczne zastosowanie metod statystycznych w biznesie2013-02-12

W nadchodzącym semestrze odbędą się zajęcia "Praktyczne zastosowanie metod statystycznych w biznesie", prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy w biznesie. Zajęcia będą oparte o pracę z praktycznym i rzeczywistym problemem analizy danych. Dla najlepszych studentów szansa na staż w firmie.

Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godz. 14-16 w sali 426 od 26 lutego br. począwszy.

Do pobrania: metody statystyczne w biznesie.pdf

Promesy stażowe - sem. zimowy 2012/132012-11-29

Publikujemy listę studentów, którym przyznano promesy stażowe w konkursie ogłoszonym w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/13.
Do pobrania: Lista przyznanych promes stażowych zima 2012-13 Fizyka 5 sem.pdf

Lista rankingowa - staże - sem. zimowy 2012/132012-11-29

Publikujemy listę rankingową studentów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/13
Do pobrania: Lista rankingowa staże zima 2012-13 Fizyka 5 sem.pdf

Konkurs na staże studenckie - sem. zimowy 20122012-11-12

W dniu 12 listopada 2012 r. ogłoszono Konkurs stażowy w semestrze zimowym 2012/2013 dla III roku fizyki.
Do pobrania: Staże Ogłoszenie Konkursu zima 2012-13 Fizyka 5 sem.doc
copyright © 2010 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego