Przyznane stypendia stażowe - zima 2014/15 (II)2015-01-23

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15 na kierunku fizyka techniczna, IV rok.

28 stycznia o godz. 14.00 spotkanie studentów z absolwentami2015-01-19

W dniu 28 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w sali 119 odbędzie się spotkanie studentów z absolwentami naszego Wydziału. Zapraszamy wszystkich chętnych. Przewidziany jest drobny poczęstunek.

Przyznane stypendia stażowe - zima 2014/15 2015-01-13

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15 na kierunku fizyka techniczna, IV rok.

Promesy stażowe - semestr zimowy 2014/152014-12-01

Publikujemy listę studentów IV roku fizyki technicznej, którym przyznano promesy stażowe w konkursie ogłoszonym w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15.

Lista rankingowa - staże - semestr zimowy 2014/152014-12-01

Publikujemy listę rankingową studentów IV roku fizyki technicznej zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15

Stypendia - semestr zimowy 2014/152014-11-17

Publikujemy listę osób, którym Dziekan przyznał stypendia motywacyjne w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15.

Konkurs na staże studenckie - sem. zimowy 2014/152014-11-12

W dniu 12 listopada 2014 r. ogłoszono Konkurs stażowy w semestrze zimowym 2014/15 dla IV roku fizyki technicznej.

Ogłoszenie konkursu stypendialnego w semestrze zimowym 2014/152014-10-28

Dziekan ogłosił konkurs stypendialny w semestrze zimowym 2014/15 dla IV roku fizyki technicznej.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2013/14 (V)2014-07-30

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka i fizyka techniczna, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2013/14 (IV)2014-07-28

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka techniczna, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2013/14 (III)2014-07-17

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2013/14 (II)2014-07-07

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2013/14 (I)2014-06-24

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka, III rok.

Promesy stażowe - semestr letni 2013/142014-04-23

Publikujemy listę studentów III roku fizyki i fizyki technicznej, którym przyznano promesy stażowe w konkursie ogłoszonym w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14.

Lista rankingowa - staże - semestr letni 2013/142014-04-23

Publikujemy listy rankingowe studentów III roku fizyki i fizyki technicznej zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14

Dodatkowa lista - stypendia lato 2013/142014-04-10

Publikujemy dodatkową listę, przyznanego przez Dziekana stypendium motywacyjnego w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14.

Stypendia - semestr letni 2013/142014-04-07

Publikujemy listy osób, którym Dziekan przyznał stypendia motywacyjne w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14.

Konkurs na staże studenckie - sem. letni 2013/142014-04-03

W dniu 3 kwietnia 2014 r. ogłoszono Konkurs stażowy w semestrze letnim 2013/14 dla III roku fizyki i III roku fizyki technicznej.

7 kwietnia spotkanie z absolwenką - 20142014-03-27

Dnia 7 kwietnia (poniedziałek) w godz. od 16:30 do ok. 17:00 w sali im. prof. Rzewuskiego odbędzie się spotkanie z absolwentką naszego Wydziału.
Celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników Projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z perspektywami zawodowymi po ukończeniu studiów na kierunkach objętych Projektem.
W spotkaniu weźmie udział mgr Klaudia Matyka, która opowie o swojej obecnej pracy
oraz o tym, jak ją znalazła.
Liczymy na interesującą dyskusję!

Po spotkaniu przewidujemy poczęstunek w sali 119 (obiad, deser oraz napoje)

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów Wydziału.

Ogłoszenie konkursu stypendialnego w semestrze letnim 2013/142014-03-21

Dziekan ogłosił konkurs stypendialny w semestrze letnim 2013/14 dla III roku fizyki i III roku fizyki technicznej.

Przyznane stypendia stażowe - zima 2013/14 (II)2014-02-26

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka techniczna, IV rok.

Przyznane stypendia stażowe - zima 2013/14 (I)2014-02-17

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14 na kierunku fizyka techniczna, IV rok.

Promesy stażowe - semestr zimowy 2013/142013-11-28

Publikujemy listę studentów IV roku fizyki technicznej, którym przyznano promesy stażowe w konkursie ogłoszonym w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14.

Lista rankingowa - staże - sem. zimowy 2013/142013-11-28

Publikujemy listy rankingowe studentów III roku fizyki i IV roku fizyki technicznej zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14

Dodatkowa lista - stypendia zima 2013/142013-11-19

Publikujemy dodatkową listę, przyznanego przez Dziekana stypendium motywacyjnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14.

Stypendia - semestr zimowy 2013/142013-11-15

Publikujemy listy osób, którym Dziekan przyznał stypendia motywacyjne w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14.

Konkurs na staże studenckie - sem. zimowy 2013/142013-11-12

W dniu 12 listopada 2013 r. ogłoszono Konkurs stażowy w semestrze zimowym 2013/14 dla III roku fizyki i IV roku fizyki technicznej.

Ogłoszenie konkursu stypendialnego w semestrze zimowym 2013/142013-10-28

Dziekan ogłosił konkurs stypendialny w semestrze zimowym 2013/14 dla roczników III i IV dla każdego z kierunków: fizyka i fizyka techniczna.

Wprowadzenie do programowania gier2013-09-24

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14 będzie uruchomiony dodatkowy kurs "Wprowadzenie do programowania gier komputerowych" prowadzony przez specjalistę z branży gamedev. Zajęcia będą odbywać się w sali 426 w środy w godz. 14-16.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2012/13 (IV)2013-08-05

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 na kierunku fizyka techniczna, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2012/13 (III)2013-07-03

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 na kierunku fizyka techniczna, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2012/13 (II)2013-06-07

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 na kierunku fizyka, III rok.

Przyznane stypendia stażowe - lato 2012/132013-05-22

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13 na kierunku fizyka, III rok.

Promesy stażowe - semestr letni 2012/132013-04-19

Publikujemy listę studentów III roku kierunków fizyka i fizyka techniczna, którym przyznano promesy stażowe w konkursie ogłoszonym w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13.

Lista rankingowa - staże - semestr letni 2012/132013-04-19

Publikujemy listę rankingową studentów III roku kierunków fizyka i fizyka techniczna zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze letnim roku akademickiego 2012/13

Konkurs na staże studenckie - sem. letni 2012/132013-04-02

W dniu 2 kwietnia 2013 r. ogłoszono Konkurs stażowy w semestrze letnim 2012/13 dla III roku fizyki i III roku fizyki technicznej.

Aktualizacja regulaminu stypendialnego2013-03-18

W związku ze zmianą warunków zaliczania semestrów uchwalonych przez Radę Wydziału Fizyki i Astronomii, regulamin przyznawania stypendiów uległ modyfikacji w paragrafie 4, ustęp 3. Nowe jego brzmienie ma postać:

Do udziału w konkursie kwalifikują się wszyscy studenci kierunku i rocznika, dla którego został ogłoszony Konkurs, spełniający warunki określone w §2 punkt 1. Studenci semestru drugiego lub późniejszych muszą ponadto uzyskać wpis na bieżący semestr do dnia ogłoszenia Konkursu.

Nowy regulamin obowiązuje od 19 marca 2013 r.

Spotkanie z absolwentami - 20132013-03-12

Dnia 11 kwietnia (czwartek) w godz. od 16:15 do ok. 17:15 w sali im. prof. Rzewuskiego odbędzie się spotkanie z absolwentami naszego Wydziału. Celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników Projektu z perspektywami zawodowymi po ukończeniu studiów na kierunkach objętych Projektem. W spotkaniu weźmie udział troje absolwentów WFiA, którzy opowiedzą o swojej obecnej pracy oraz o tym, jak ją znaleźli. Liczymy na interesującą dyskusję!

Po spotkaniu przewidujemy gorący poczęstunek w sali 119. Osoby planujące skorzystać z tej możliwości proszone są o wcześniejszą rejestrację w Biurze Projektu (Dziekanat Wydziału) do 29 marca 2013 osobiście, telefonicznie bądź drogą mailową.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów Wydziału.

Stypendia stażowe - semestr letni 2012/132013-03-12

Poniżej zamieszczamy listę studentów, którym Dziekan przyznał stypendium stażowe w roku akademickim 2012/13.

Praktyczne aspekty nowoczesnej inżynierii oprogramowania2013-02-12

W nadchodzącym semestrze odbędą się zajęcia prowadzone przez specjalistów z Nokia Siemens Networks. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z aktualnie stosowanymi metodami pracy w grupie inżynierów oprogramowania oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy grupy studentów nad wspólnym, prostym projektem programistycznym.

Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 16-18 w sali 426 od 20 lutego br. począwszy.

Do pobrania: nowoczesna inzynieria oprogramowania.pdf

Praktyczne zastosowanie metod statystycznych w biznesie2013-02-12

W nadchodzącym semestrze odbędą się zajęcia "Praktyczne zastosowanie metod statystycznych w biznesie", prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy w biznesie. Zajęcia będą oparte o pracę z praktycznym i rzeczywistym problemem analizy danych. Dla najlepszych studentów szansa na staż w firmie.

Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godz. 14-16 w sali 426 od 26 lutego br. począwszy.

Do pobrania: metody statystyczne w biznesie.pdf

Promesy stażowe - sem. zimowy 2012/132012-11-29

Publikujemy listę studentów, którym przyznano promesy stażowe w konkursie ogłoszonym w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/13.
Do pobrania: Lista przyznanych promes stażowych zima 2012-13 Fizyka 5 sem.pdf

Lista rankingowa - staże - sem. zimowy 2012/132012-11-29

Publikujemy listę rankingową studentów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/13
Do pobrania: Lista rankingowa staże zima 2012-13 Fizyka 5 sem.pdf

Konkurs na staże studenckie - sem. zimowy 20122012-11-12

W dniu 12 listopada 2012 r. ogłoszono Konkurs stażowy w semestrze zimowym 2012/2013 dla III roku fizyki.
Do pobrania: Staże Ogłoszenie Konkursu zima 2012-13 Fizyka 5 sem.doc

Java2012-10-09

Zajęcia "Wstęp do języka Java" odbywać się będą w środy o godz. 17 w sali 426. Pierwsze zajęcia odbędą się 17 października 2012.

Zajęcia poprowadzi mgr Marcin Matuszak z firmy Atos.

Do pobrania: SYLABUS_Wprowadzenie_do_programowania_w_języku_Java.pdf

Informacja o praktykach i stażach2012-06-30

Poniżej zamieszczamy informacje o praktykach i stażach w ramach Projektu
Do pobrania: informacja.pdf

Zajęcia ze specjalistami z McKinsey2012-06-29

Department of Physics and Astronomy of the University of Wrocław is pleased to announce a special ECTS course on "Business Information and Research", which will be delievered by a faculty from McKinsey & Company.

McKinsey & Company is a global management consulting firm that serves as an adviser to many businesses, governments and institutions. It is recognized as one of the most prestigious consulting companies in the world.

The course is intended for all students of the University of Wrocław. It will provide, via a combination of theoretical sessions, exercises and case studies, an introduction to business problem solving, including various tools and techniques, output structuring, communication and presentation of the results.

The applicants should submit a resume, a cover letter stating their interests and motivation, and a transcript of records to Janusz Szwabiński at szwabin@ift.uni.wroc.pl. The application deadline is Tuesday, September 25th at 12pm. Course enrollment is limited to 20 participants. The class will meet 3h every week from October to December. The course will finish with an exam. Prospective candidates will be invited to an interview at McKinsey & Company premises in Wrocław in the first week of October.

The course is supported by the Operational Programme Human Capital within the National Strategic Reference Framework.

Please contact Janusz Szwabiński at szwabin@ift.uni.wroc.pl for more information.


A teraz informacja najważniejsza. Zajęcia organizowane są w ramach projektu kierunków zamawianych, dlatego uczestnicy projektu mają w nich priorytet – z góry zarezerwowaliśmy dla Was pewną liczbę miejsc.

Wyniki konkursu, semestr letni 20122012-03-20

Poniżej publikujemy listy stypendialne na semestr letni 2011/2012.

Osoby, które po raz pierwszy będą pobierać stypendium motywacyjne proszone są o pilny kontakt z Biurem Projektu (Dziekanat) w celu podania numeru swojego konta bankowego.

Spotkanie z Absolwentami - 20122012-03-08

28 marca (środa) w godz. od 16:30 do ok. 17:45 w sali im. prof. Rzewuskiego odbędzie się spotkanie z absolwentami naszego Wydziału. Celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników Projektu z perspektywami zawodowymi po ukończeniu studiów na kierunkach objętych Projektem. W spotkaniu weźmie udział troje absolwentów WFiA, którzy opowiedzą o swojej obecnej pracy. Liczymy na interesującą dyskusję!

Po spotkaniu przewidujemy poczęstunek. Osoby planujące skorzystać z tej możliwości proszone są o wcześniejszą rejestrację w Biurze Projektu (Dziekanat Wydziału) do 22 marca 2012.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów Wydziału.

Regulamin zajęć wyrównawczych2012-02-22

Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.

Odwołane zajęcia McKinsey2012-02-15

Z przykrością informuję, że zajęcia ze specjalistami z firmy McKinsey odbędą się dopiero w przyszłym semestrze.

Zbigniew Koza

Zajęcia ze specjalistami z firmy McKinsey2012-02-08

W ramach zajęć objętych projektem kierunków zamawianych nasz Wydział w semestrach 4-6 (z)organizuje zajęcia prowadzone przez specjalistów spoza Uczelni. Zajęcia te mają pomóc absolwentom naszych studiów odnaleźć się na rynku pracy. Dlatego naszym celem jest zapewnienie nieszablonowych zajęć prowadzonych przez pracowników firm poszukujących absolwentów kierunków ścisłych i technicznych, a docelowo lepsze dostosowanie programu specjalności nieakademickich do potrzeb rynku pracy.

Pierwsze zajęcia tego typu, pod roboczym tytułem Data in practice, poprowadzą specjaliści z wrocławskiego oddziału firmy McKinsey. Zajęcia te rozpoczną się po zakończeniu sesji poprawkowej, a więc nie wcześniej niż na przełomie lutego i marca i odbędą się w 10 cyklach 3-godzinnych (łącznie 30 godz. lekcyjnych zajęć) w czwartki przed południem. Szczegółowy plan zajęć jest jeszcze uzgadniany. Za zajęcia te zostaną przydzielone punkty ECTS, ale ich liczba zostanie ogłoszona dopiero po uzgodnieniu programu i formy zaliczenia zajęć, o czym niezwłocznie powiadomimy. Tym niemniej gorąco apelujemy o zapisywanie się już teraz na te wyjątkowe zajęcia - drugiej takiej szansy nie będzie :-)

Dodatkowe stypendium na fizyce technicznej (1. semestr) 2012-02-05

W dniu 3 lutego 2012 r. Dziekan podjął decyzję o przyznaniu kolejnemu studentowi fizyki technicznej, znajdującemu się na liście rankingowej sporządzonej przez Komisję stypendialną w dniu 10 listopada 2011 r., stypendium w wysokości 1000,- zł.

Dodatkowe stypendia na fizyce2012-01-20

W dniu 20 stycznia 2012 r. Dziekan podjął decyzję o przyznaniu kolejnemu studentowi znajdującemu się na liście rankingowej dla kierunku fizyka (nabór 2010/11), sporządzonej przez Komisję stypendialną w dniu 10 listopada 2011 r., stypendium w wysokości 1000 zł na okres od grudnia 2011 do lutego 2012.

Szczegóły w załączniku

Zawieszenie części stypendiów2012-01-19

W związku z otrzymaniem w dniu 11 stycznia 2012 r. stanowiska Instytucji Pośredniczącej (pismo w załączeniu) w sprawie sposobu określania maksymalnej liczby stypendiów przyznawanych na studiach realizowanych w ramach kierunków zamawianych, Dziekan Wydziału zawiesił od stycznia 2012 r. wypłaty stypendiów dla trzech studentów z II roku fizyki technicznej oraz trzech studentów z II roku fizyki, zajmujących trzy ostatnie pozycje studentów, którym według listy rankingowej trzeciego konkursu stypendialnego przyznano stypendia.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Dodatkowe stypendia na fizyce technicznej2012-01-09

W dniu 19 stycznia 2012 r. Dziekan podjął decyzję o przyznaniu trzem kolejnym studentom znajdującym się na liście rankingowej, sporządzonej przez Komisję stypendialną w dniu 10 listopada 2011 r., trzech stypendiów w wysokości 1000 zł na okres od grudnia 2011 do lutego 2012.

Szczegóły w załączniku

Reforma Szkolnictwa Wyższego2012-01-07

5 stycznia 2012 Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki opublikowało informacje dotyczące opłat za studia stacjonarne wnoszone przez studentów, którzy studia rozpoczęli 1 października 2011 lub później.

Linki:

Dodatkowe stypendia fizyka techniczna 20112011-11-14

Do pobrania: Dodatkowe stypendia zima 2011-12 Fizyka Techniczna 1 sem.pdf - Dodatkowe stypendia na fizyce technicznej, semestr zimowy 2011

Listy stypendiale semestr zimowy 20112011-11-10

Dziekan Wydziału ogłosił listy stypendialne, które publikujemy poniżej

Studenci, którym przyznano stypendia motywacyjne, proszeni są o pilne dostarczenie (do wtorku, 15 listopada) numeru konta bankowego. Numer ten można przekazać osobiście w Biurze Projektu (dziekanat WFiA) lub pocztą elektroniczną na adres grazyna@ift.uni.wroc.pl.

Zmiana regulaminu stypendialnego 24.10.20112011-11-02

Poniżej publikujemy projekt zmienionego Regulaminu stypendialnego, który wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds nauczania.

Zmiany dotyczą:

  • Uszczegółowienia, że różne terminy zapisane w regulaminie dotyczą dni roboczych.
  • §4 ust. 3b) przyjął brzmienie "zdobyć podczas N semestrów studiów poprzedzających semestr, którego dotyczy konkurs, co najmniej 30xN - 7 punktów ECTS". Zmiana ta dostosowuje regulamin stypendialny do regulaminu studiów na WFiA i umożliwia stosowanie bardziej elastycznych sposobów wyboru przedmiotów w toku studiów.
  • §4 ust. 3a): "złożyć indeks w Dziekanacie do dnia ogłoszenia Konkursu". Zmiana ta wydłuża o kilka dni czas na złożenie niezbędnych dokumentów.

Wyniki testów II tura 20112011-10-11

Publikujemy wyniki testów wyrównawczych z matematyki i fizyki. Kolorem wyróżniono osoby, które zakwalifikowały się do tych zajęć.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 20112011-10-07

Publikujemy protokół z posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

Do pobrania: Protokol_PKR_7_10_2011.pdf - Protokół posiedzenia Komisi Rekrutacyjnej

Lista osób do przyjęcia do projektu (2011)2011-10-06

Publikujemy wykaz osób zarejestrowanych do przyjęcia do projektu studiów zamawianych (fizyka i fizyka techniczna).

Uwaga: to nie są listy przyjętych! Aby zostać uczestnikiem projektu, należy jeszcze złożyć stosowaną deklarację. Wszystkie osoby zainteresowane projektem studiów zamawianych proszę więc o pilną wizytę w Biurze Projektu (Dziekanat WFiA) w celu podpisania deklaracji i ewentualnego uzupełnienia dokumentów.

Uwaga! Lista studentów do przyjęcia do projektu składa się z dwóch tabel. Osoby umieszczone w drugiej tabeli proszone są o wyjaśnienie sprawy zajęć wyrównawczych (np. dostarczenie dokumentów upoważniających do zwolnienia z tych zajęć lub złożenie deklaracji o uczestnictwie w zajęciach wyrównawczych).

Uwaga! Kilka osób zapisało się na zajęcia wyrównawcze bez wcześniejszego zapisania się do projektu. Dla tych zapominalskich wkrótce uruchomimy drugi termin rekrutacji. W dobrze pojętym swoim i naszym interesie proszę nie lekceważyć kwestii formalnych. Z Koza

Do pobrania: Lista_studentów_do_przyjecia_do_projektu_2011.pdf - Lista osób do przyjęcia do projektu (2011)

Testy kwalifikacyjne 2011 - drugi termin2011-10-03

Testy kwalifikacyjne z matematyki i fizyki odbędą się w najbliższy poniedziałek, 10 października 2011 r. w sali 163.

  • test z fizyki odbędzie się od godz. 12:15 do 13:00
  • test z matematyki odbędzie się od godz. 13:15 do 14:00

Wyniki testu kwalifikacyjnego z fizyki2011-09-28

27 września odbyły się testy kwalifikacyjne do zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki. Publikujemy wyniki testu z fizyki.

Do pobrania: test_fizyka.pdf - Wyniki testu kwalifikacyjnego z fizyki

Wyniki testu kwalifikacyjnego z fizyki (2011)2011-09-28

27 września odbyły się testy kwalifikacyjne do zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki. Publikujemy wyniki testu z fizyki.

Do pobrania: Wyniki_tesów_z_fizyki_I_termin_2011.pdf - Wyniki testu kwalifikacyjnego z fizyki

Wyniki testu kwalifikacyjnego z matematyki (2011)2011-09-27

27 września odbyły się testy kwalifikacyjne do zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki. Publikujemy wyniki testu z matematyki.

Do pobrania: wyniki_testu_z_matematyki_2011.pdf - Wyniki testu kwalifikacyjnego z matematyki (2011)

Harmonogram rekrutacji do projektu, 2011/20122011-09-23

Aby wziąć udział w projekcie "Studia zamawiane", należy spełnić kilka prostych warunków. Pierwszym z nich jest zapisanie się do projektu w Biurze Projektu, które mieści się w Dziekanacie Wydziału. Poniżej pliki z harmonogramami rekrutacji do projektu (której nie należy mylić z rekrutacją na studia!).

Harmonogram dni adaptacyjnych2011-09-20

Harmonogram dni adaptacyjnych na WFiA dostępny jest na stronie wydziałowej.

Ogloszenie w sprawie uprawnień pedagogicznych 2011-09-20

Zgodnie ze zmianami standardów kształcenia nauczycieli, które prawdopodobnie zaczną obowiązywać od najbliższego roku akademickiego, do zdobycia uprawnień do nauczania w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej wymagane będzie ukończenie studiów magisterskich. Osoby zainteresowane zdobyciem tych uprawnień powinny zapoznać się z ogłoszeniem p. Dziekan WFiA dostępnym tutaj .

Testy kwalifikacyjne 20112011-09-17

Uwaga! W dniu 27 września (wtorek) po spotkaniu organizacyjnym ze studentami I roku kierunków fizyka i fizyka techniczna, w sali 163 odbędą się testy kwalifikacyjne do zajęć wyrównawczych z fizyki i matematyki. O godzinie 14 zapraszamy na test z fizyki, a o godz. 15 na test z matematyki. Do pobrania: Regulamin zajęć wyrównawczych

Drugi kierunek2011-07-14

http://www.rp.pl/artykul/686832.html

Podatek dochodowy2011-04-27

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że wg posiadanych przez nas informacji stypendia motywacyjne są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) Zgodnie z tą ustawą, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Patrz także: Komunikat ministerstwa

Listy Stypendialne lato 20112011-04-08

7 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu Komisji Stypendialnej ustalono listy osób uprawnionych do pobierania stypendiów motywacyjnych w 2. semestrze roku akademickiego 2010/2011.

Studenci, którym przyznano stypendium, proszeni są o zgłaszanie się do dziekanatu Wydziału i podanie numeru konta do dnia 13 kwietnia 2011 r.

Spotkanie z absolwentami2011-03-31

12 kwietnia (wtorek) w godz. od 16 do ok. 17:30 w sali im. prof. Rzewuskiego odbędzie się spotkanie z absolwentami naszego Wydziału. Celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników Projektu z perspektywami zawodowymi po ukończeniu studiów na kierunkach objętych Projektem. W spotkaniu weźmie udział troje absolwentów WFiA, którzy opowiedzą o swojej obecnej pracy. Liczymy na interesującą dyskusję!

Po spotkaniu przewidujemy obfity poczęstunek. Osoby planujące skorzystać z tej możliwości proszone są o wcześniejszą rejestrację w Biurze Projektu (Dziekanat Wydziału).

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów Wydziału.

Ogłoszenie konkursu stypendialnego w semestrze letnim 2010/20112011-03-22

Przypominamy, że w Konkursie biorą udział wszyscy uczestnicy Projektu.

Listy studentów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie będą do wglądu w Biurze Projektu (dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii) od 21 do 29 marca 2011 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 kwietnia 2011 r.

Listy stypendialne 20102010-11-04

4 listopada 2010 na posiedzeniu Komisji Stypendialnej ustalono listy osób uprawnionych do pobierania stypendiów motywacyjnych w 1. semestrze roku akademickiego 2010/2011.

Wypłata stypendiów nastąpi po przelaniu przez MNiSW środków finansowych na konto Wydziału. O terminie pierwszej wypłaty poinformujemy w osobnym komunikacie.

Protokoły z posiedzenia Komisji2010-10-22

Protokoły z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 22.10.2010.

OgłoszenieWRK_Termin22010-10-21

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listy przyjęć do projektu w drugim naborze.

Ogłoszenie Dziekana 20-10-20102010-10-20

19 października Dziekan ogłosił otwarcie konkursu stypendialnego w ramach projektu studiów zamawianych. Listy rankingowe będą do wglądu w Biurze Projektu (dziekanat WFiA) od dnia 21 października do 4 listopada 2010 roku.

Wyniki testów - II termin2010-10-15

Załączniki poniżej zawierają wyniki testów kwalifikacyjnych z matematyki i fizyki pisanych w II terminie.

Trzeci termin testów2010-10-14

W najbliższy piątek (15. października br.) o godz. 14:00 w sali 511 rozpocznie się trzecia i ostatnia tura testów kwalifikacyjnych do zajęć wyrównawczych. Od godziny 14 do 15 odbywać się będzie test z matematyki, a od godziny 15 do 16 test z fizyki.

Drugi termin testów2010-10-05

Wszyscy studenci pierwszego roku fizyki lub fizyki technicznej, którzy z różnych względów nie wzięli udziału w testach do zajęć wyrównawczych w I terminie, proszeni są o przybycie w najbliższy piątek (8. października br.) o godz. 14:00 do sali 511. O tej godzinie rozpoczną się testy z matematyki, a o godz. 15:00, tego samego dnia i w tym samym miejscu, rozpoczną się testy z fizyki.

Proszę pamietać, że udział w testach jest warunkiem koniecznym przy kwalifikacji do projektu "studia zamawiane" a co za tym idzie możliwości skorzystania z wszystkich przewidzianych w projekcie form wsparcia, a w szczególności stypendiów wypłacanych w ramach projektu.

Wyniki testu kwalifikacyjnego z matematyki2010-10-05

zawierający wyniki testu kwalifikacyjnego z matematyki.
Do pobrania: test_matematyka.pdf

Wyniki testów2010-10-05

Testy były łatwe. Dlatego zachęcamy osoby, które testy zaliczyły, a którym pierwsze zajęcia z matematyki lub fizyki sprawiają trudności, by także skorzystały z zajęć wyrównawczych. To na pewno rozsądniejszy wybór niż korepetycje; poza tym udział w zajęciach do niczego nie zobowiązuje!

Załączniki poniżej zawierają wyniki testów kwalifikacyjnych. Z lewej strony nazwisk osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach wyrównawczych znajduje się liczba porządkowa.

Aktualności - Spotkanie organizacyje2010-10-05

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku fizyki i fizyki technicznej odbędzie się w poniedziałek, 4 października, w sali im. Jana Rzewuskiego o godz. 9.00 (wejście na 1 pietrze, w lewo od windy, sala 163).

O godzinie 10 w tej samej sali odbędzie się test kwalifikacyjny do zajęć wyrównawczych z matematyki

O godzinie 12 odbędzie się test kwalifikacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki

Harmonogramy rekrutacji2010-10-01

Harmonogramy rekrutacji do projektu znajdziesz zakładce Rekrutacja na stronie Wydziału.

Rekrutacja - drugi nabór2010-09-29

W tegorocznej rekrutacji (rok akademicki 2010/11) na studia stacjonarne I stopnia na kierunki zamawiane fizyka i fizyka techniczna z dniem 21 lipca został uruchomiony II nabór. Kandydaci na te kierunki mają możliwość zarejestrowania się w systemie IRKA do dnia 26 września.

Zapraszamy!

Notatka prasowa z 27 maja 20102010-06-22

Fizyka i fizyka techniczna na Uniwersytecie Wrocławskim znalazły się wśród kierunków, które otrzymały w tym roku dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uatrakcyjnienie studiów. Najlepsi studenci „zamówionych kierunków” będą otrzymywali 1000 zł miesięcznego stypendium.

Cały artykuł znajduje się tutaj.

copyright © 2010 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego