Regulamin fizyka techniczna2010-09-04

Plik zawiera opis zasad studiowania na kierunku fizyka techniczna I stopnia

Do pobrania: Plan_fizyka techniczna.rtf - Regulamin studiów - kierunek fizyka techniczna

Regulamin fizyka2010-09-04

Plik zawiera opis zasad studiowania na kierunku fizyka I stopnia

Do pobrania: Plan_fizyka I stopnia.rtf - Regulamin studiów - kierunek fizyka

Regulamin stypendiów2010-11-04

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych.

Uwaga. Zgodnie z regulaminem na pierwszym semestrze pewne preferencje mają osoby, które po raz pierwszy w życiu rozpoczynają studia. Począwszy od drugiego semestru o pozycji w rankingu decydują wyłącznie wyniki w nauce.

Regulamin zajęć wyrównawczych2012-02-22

Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki.

copyright © 2010 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego