Regulamin stypendiów2010-11-04

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych.

Uwaga. Zgodnie z regulaminem na pierwszym semestrze pewne preferencje mają osoby, które po raz pierwszy w życiu rozpoczynają studia. Począwszy od drugiego semestru o pozycji w rankingu decydują wyłącznie wyniki w nauce.

copyright © 2010 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego