Spotkanie z absolwentami - 20132013-03-12

Dnia 11 kwietnia (czwartek) w godz. od 16:15 do ok. 17:15 w sali im. prof. Rzewuskiego odbędzie się spotkanie z absolwentami naszego Wydziału. Celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników Projektu z perspektywami zawodowymi po ukończeniu studiów na kierunkach objętych Projektem. W spotkaniu weźmie udział troje absolwentów WFiA, którzy opowiedzą o swojej obecnej pracy oraz o tym, jak ją znaleźli. Liczymy na interesującą dyskusję!

Po spotkaniu przewidujemy gorący poczęstunek w sali 119. Osoby planujące skorzystać z tej możliwości proszone są o wcześniejszą rejestrację w Biurze Projektu (Dziekanat Wydziału) do 29 marca 2013 osobiście, telefonicznie bądź drogą mailową.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów Wydziału.

copyright © 2010 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego