Aktualizacja regulaminu stypendialnego2013-03-18

W związku ze zmianą warunków zaliczania semestrów uchwalonych przez Radę Wydziału Fizyki i Astronomii, regulamin przyznawania stypendiów uległ modyfikacji w paragrafie 4, ustęp 3. Nowe jego brzmienie ma postać:

Do udziału w konkursie kwalifikują się wszyscy studenci kierunku i rocznika, dla którego został ogłoszony Konkurs, spełniający warunki określone w §2 punkt 1. Studenci semestru drugiego lub późniejszych muszą ponadto uzyskać wpis na bieżący semestr do dnia ogłoszenia Konkursu.

Nowy regulamin obowiązuje od 19 marca 2013 r.
copyright © 2010 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego