7 kwietnia spotkanie z absolwenką - 20142014-03-27

Dnia 7 kwietnia (poniedziałek) w godz. od 16:30 do ok. 17:00 w sali im. prof. Rzewuskiego odbędzie się spotkanie z absolwentką naszego Wydziału.
Celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników Projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z perspektywami zawodowymi po ukończeniu studiów na kierunkach objętych Projektem.
W spotkaniu weźmie udział mgr Klaudia Matyka, która opowie o swojej obecnej pracy
oraz o tym, jak ją znalazła.
Liczymy na interesującą dyskusję!

Po spotkaniu przewidujemy poczęstunek w sali 119 (obiad, deser oraz napoje)

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów Wydziału.

copyright © 2010 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego