Lista rankingowa - staże - semestr zimowy 2014/152014-12-01

Publikujemy listę rankingową studentów IV roku fizyki technicznej zakwalifikowanych do udziału w Konkursie stażowym w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15
copyright © 2010 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego