Przyznane stypendia stażowe - zima 2014/15 2015-01-13

W załączeniu lista przyznanych przez Dziekana stypendiów stażowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15 na kierunku fizyka techniczna, IV rok.
copyright © 2010 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego